Egiaren Batzorde Euskal Herriarentzat

Testu hau,  Eusko Lurra Fundazioa partaidea den Lau Haizetara Gogoan plataformak moldatua,  joan den urriak 12an Bilbon Herrirak antolatutako euskal preso politikoen eskubideen aldeko manifestazioaren partaideen artean banatua izan zen.

LAU HAIZETARA GOGOAN elkarte memorialista eta erakunde historikoen koordinadorak EUSKAL HERRIARENTZAKO EGIAREN BATZORDE bat eskatzen du. Azken urteak, erakundeei, alderdi sindikatu eta eragile sozialei batzorde horren beharra nabarmenarazten eman ditugu.

Lauhaizetara Martin Ugalden

Azaroaren 17an, Martin Ugalde Kultur Parkean, Lau Haizetara Gogoan plataformak antolatutako Euskal Herriko Egiaren Batzordea eratzekoaren inguruan egindako foroa.

Egiaren batzordeak bi betebehar dituzten tresnak dira, giza eskubideen urraketa sistematiko eta etengabeen argitzea eta babesgabetasun juridiko egoerak gainditzea. Egiaren batzorde baten eraketa JUSTIZIA TRANTSIZIONALA deiturikoaren barne kokatzen da eta bere helburua EGIA ikertu, JUSTIZIA egin eta ERREPARAZIO neurriak (EZ ERREPIKATZEKO BERMEAK barne) gauzatzeko tresnak abiaraztea da.

Euskal Herrian, egiaren batzorde batek argitu beharreko giza eskubideen urraketak borondate politiko ezarengatik ikertu ez direnak lirateke, hau da: 1936eko MATXINADA MILITARRAren erantzuleek buruturiko GENOZIDIO POLITIKOA eta ERREGIMEN FRANKISTA eta ESTATU TERRORISMOAri lepora daitezkeen GIZATERIAREN AURKAKO KRIMENAK.

Egia, Justizia, erreparazioa

Prozesu osoari NAZIOARTEKO JUSTIZIAren eskakizunei egokituko den ikuspegi integral eta koherente bat eman nahi bazaio, senide eta biktima elkarteen partehartzea ezinbestekoa da.

Egiaren batzordea, 1936tik…

 • 1936eko matxinada militar faxista mugarri delako Euskal Herriaren historian. 1936an, giza eskubideen urraketa masibo, sistematiko eta etengabe bat hasi zen.
 • Geroztik ez delako urraketen jarraipen hau eten; ez 1939an, ez 1960an ez 1975ean, ez inoiz.
 • 1936tik aurrera buruturiko krimenen eraginek indarrean dirautelako.

…gaur arte:

 • Franco-ren heriotzarekin eman ziren aldaketa formalek (alderdien legeztapena, 1978ko konstituzioa, autonomi estatutuak eta abar) ez zutelako inondik inora giza eskubideen urraketekin amaitu (jarraitu dira ematen indarkeria poliziala, erakunde ultraeskuindarrena, torturak, salbuespen legeak…).
 • Giza eskubideen urraketa-ariketa orokortuen jarraipenak eta ez errepikatzeko bermerik ezak egiaren batzordearen arku kronologikoari amaiera datarik jartzea oztopatzen dutelako.
 • 1977ko “AMNISTIA” LEGEA, jendartearen aldarrikapenari entzungor eginez, “PUNTU ETA KITO LEGE” bihurtu zelako. Borrokalari antifaxista presoentzako indultua izan zen, ez eskatzen zen amnistia. Lege honek frankismoaren inpunitatea ahalbidetu zuen eta, orain artean, krimenak auziperatzea ekiditen duen tresna da, ZIGORGABETASUN EREDU ESPAINIARRAren gakoa.

2008ko azaroan, PNV, EA, Aralar, Ezker Batua eta, Ezker Abertzale osoaren izenean, EHAK-ren aldeko botoekin, 1936eko uztailean kolpe militarrarekin bat hasi ziren Giza Eskubideen urraketak aztertzeko Egiaren Batzorde bat eratzearen alde agertu zen EAEko Legebiltzarra. 2009ko martxoan hasiera eman zitzaion legegintzaldiak euskal jendartearen parte bat Legebiltzarretik at utzi zuen eta, besteen artean, Egiaren Batzorde bat eratzea ekidin zuen.

Egoera bestelakoa da orain. 2008an Egiaren Batzordearen alde agertu ziren indarrak EAEko Legebiltzarrean bi heren dira, ia. EAEn, Egiaren Batzorde bat abiarazteko lanekin hastea posible da. BORONDATE POLITIKO KONTUA DA.

EUSKAL HERRIA, 2013KO URTARRILA

——— —— ——— ———- ——— ———– ——— —— ——— ———- ——— ———–

 

Este texto, fue repartido entre los asistentes a la manifestación organizada por Herrira este 12 de enero en Bilbo a favor de los derechos de los presos políticos por la plataforma Lau Haizetara Gogoan, de la cual forma parte la Fundación Eusko Lurra.

Durante los últimos años, desde LAU HAIZETARA GOGOAN, coordinadora que agrupa a movimientos memorialistas y organizaciones históricas, hemos insistido ante las instituciones, ante partidos, sindicatos y organismos sociales sobre la necesidad de crear una Comisión de la Verdad para Euskal Herria.

Lauhaizetara en Martin Ugalde

Foro organizado el 17 de noviembre en Martin Ugalde Kultur Parkea, por la plataforma Lau Haizetara Gogoan en torno a la creación de una Comisión de la Verdad de Euskal Herria.

Las comisiones de la verdad son instrumentos para el esclarecimiento de las vulneraciones sistemáticas y continuadas de los derechos humanos y para la superación de situaciones de desamparo jurídico. La creación de una comisión de la verdad se enmarca dentro de la llamada justicia transicional y tiene por fin la puesta en marcha de instrumentos para investigar la VERDAD, aplicar JUSTICIA e implementar medidas de REPARACION (incluidas las garantías de no repetición).

En el caso de Euskal Herria, una Comisión de la Verdad debería sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos que no han sido investigadas por falta de voluntad política, es decir: el genocidio político provocado por los responsables de la rebelión militar de 1936 y los crímenes de lesa humanidad imputables al régimen franquista y al terrorismo de estado.

La participación de las asociaciones de familiares y víctimas es fundamental para dotar a todo el proceso de una visión integral y coherente que se ajuste a lo que exige la JUSTICIA INTERNACIONAL.

Una Comisión de la Verdad desde 1936…

 • Porque la sublevación militar fascista de 1936 marca un antes y un después en la historia de Euskal Herria. En el 36 comienza una etapa de vulneraciones masivas, sistemáticas y continuadas de los derechos humanos.
 • Porque ninguna fecha posterior (ni 1939, ni 1960, ni 1975, ni cualquier otra) rompe con esta continuidad.
 • Porque los efectos de los crímenes perpetrados a partir de 1936 siguen vigentes.

… hasta el día de hoy:

 • Porque los cambios formales que se produjeron tras la muerte de Franco (legalización de partidos, Constitución de 1978, Estatutos de Autonomía…) no significaron, ni mucho menos, el fin de las vulneraciones de los derechos humanos (ha seguido habiendo violencia policial y de organizaciones ultraderechistas, torturas, leyes de excepción…).
 • La continuidad en el tiempo de prácticas generalizadas de vulneraciones de derechos humanos y la inexistencia de garantías de no repetición impiden acotar el final del arco cronológico de la comisión de la verdad.
 • Porque la Ley de “amnistía” de 1977, lejos de satisfacer las demandas de la sociedad (fue un simple indulto, no la Amnistía que se exigía, para los combatientes antifascistas presos) se convirtió en una “ley de punto final” que posibilitó la impunidad del franquismo y, aún hoy, es un instrumento para impedir el enjuiciamiento de los crímenes y para apuntalar el MODELO ESPAÑOL DE IMPUNIDAD.

En noviembre de 2008, el Parlamento de la CAV, con los votos favorables de PNV, EA, Aralar, Ezker Batua y, en nombre del conjunto de la Izquierda Abertzale, EHAK, se posicionó a favor de crear una Comisión de la Verdad, que analizase las vulneraciones de los derechos humanos que se iniciaron con el golpe militar de julio de 1936. La legislatura iniciada en marzo de 2009 dejó fuera del Parlamento a una parte de la sociedad vasca e impidió, entre muchas otras cosas, la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

Hoy esta situación ha cambiado. Las fuerzas que en 2008 apoyaron la Comisión de la Verdad cuentan con casi dos tercios de los parlamentarios en la CAV. Al menos en este territorio, la puesta en marcha del trabajo de una Comisión de la Verdad es algo realizable. ES UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLÍTICA.

EUSKAL HERRIA, 2013KO URTARRILA

Facebook Twitter Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>